ENDOKRYNOLOGIA & MEDYCYNA ANTI AGING
Rejestracja on-line
3806

SOMATOPAUZA

Hormon wzrostu jest jednym z najsilniejszych hormonów anabolicznych.

Jego biologiczne działanie przejawia się w głównej mierze jako budulec tzw. beztłuszczowej masy ciała.

Zatem siła i masa mięśniowa, masa kostna i układ więzadłowy ulega uprawnieniu oraz utrzymywany jest w dobrej młodzieńczej kondycji pomimo starzenia się organizmu.

Fizjologicznie drastyczny spadek produkcji tego hormonu obserwowany jest po 40 r.ż. i zazwyczaj zbiega się jednocześnie z niekorzystną zmianą sylwetki ciała z przewagą kumulacji metabolicznie szkodliwego tłuszczu trzewnego.

Terapia GH optymalizuje procesy anaboliczne, działa przeciwstarzeniowo oraz promuje wzrost beztłuszczowej masy ciała kosztem tłuszczu.

 

Terapia stosowana jest u osób z wielohormonalną niedoczynoością przysadki oraz osób z niedoborem hormonu wzrostu wieku średniego.

Badania wstępne:

IGF-1,

IGF-BP3,

pomiar ciśnienia tętniczego,

EKG,

ECHO serca,

RTG klatki piersiowej,

polisomnografia,

ocena skali Epworth,

lipidogram,

doustny test obciążenia glukozą 75g,

wapń,

fosfor,

poziom hemoglobiny glikowanej (HBA1c),

TSH,

fT4,

PRL,

testosteron,

SHBG,

kolonoskopia,

USG tarczycy

NISKOROSŁOŚĆ


Niskorosłość definiowana jako wzrost poniżej 3 centyla dla konkretnej populacji dotyczy sporego odsetka dzieci zarówno chłopców jak i dziewcząt. Obecnie najczęściej wykorzystywaną  metodą leczenia jest terapia hormonem wzrostu. Kwalifikacja do leczenia w ramach programu Ministerstwa Zdrowia  jest możliwa jedynie po spełnieniu bardzo licznych kryteriów. Znaczny odsetek dzieci nie spełnia warunków i zostaje zdyskwalifikowane z leczenia. Dzieci i ich rodzice w większości przypadków pozostają bez możliwości leczenia.
Wychodząc na przeciw oczekiwaniom,  oferujemy leczenie alternatywne bez udziału hormonu wzrostu.  Tearpia oparta jest na  schematach leczniczych mających na celu długotrwałe utrzymywanie żywotności płytki wzrostowej w nasadach kostnych. Tak długo jak płytka wzrostowa nie ulegnie zamknięciu, tak długo możliwy jest dalszy wzrost organizmu.  
Stworzone przez CMNO standardy powstały po przeanalizowaniu olbrzymiej ilości  publikacji dotyczących niskorosłości oraz doświadczeniach własnych.
Leczenie oferowane przez nasz podmiot leczniczy było już stosowane przez badaczy z całego świata pod kątem jego bezpieczeństwa, osiąganych wyników końcowych oraz badań porównawczych w stosunku do leczenia GH.

TERAPIA NISKIMI DAWKAMI NALTREXONU

Oferta terapii małymi dawkami naltrexonu (LDN) jest skierowana do pacjentów borykających się ze schorzeniami autoimmunologicznymi głównie w celu modyfikacji aktywności procesu autoagresyjnego. Do takich schorzeń zalicza się m.in. Hashimoto, nieswoiste zapalenia jelit, reumatoidalne zapalenie stawów. Ponadto małe dawki naltrexonu działają łagodząco na objawy PMS ( zespół zaburzeń przedmiesiączkowych ) oraz objawy okołomenopauzalne.
Terapia stosowana jest również w indukcji owulacji u pacjentek z zaburzeniami cyklu miesiączkowego zarówno w monoterapii jak i w leczeniu uzupełniającym lekami stymulujacymi jajeczkowanie. Schematy leczenia LDN optymalizują działanie oraz skuteczność gonadotropin.

Loader CMNO
Fundusze UE

©2018 Centrum Medyczne Nowe Orłowo